BlogKim jest szkolny doradca i jak może pomóc mojemu dziecku?

Wybór właściwej ścieżki zawodowej, może być bardzo trudną decyzją w życiu młodego człowieka kończącego szkołę średnią. Stawiają sobie wiele pytań, które pojawiają się w związku z podstawowymi problemami z którymi musi się zmierzyć przyszły dorosły. Szkolny doradca może mieć ogromny wpływ i być niezmiernie pomocny w poruszaniu się po trudnych wodach bycia dzieckiem, które musi dokonać poważnych wyborów powiązanych z jego przyszłą karierą zawodową oraz wkraczaniem w dorosłość.

Czym zajmuje się szkolny doradca ?

Szkolny doradca służy pomocą uczniom na każdym poziomie nauczania. Pomaga im radzić sobie z wyzwaniami, od niepełnosprawności po znęcanie się, od niskiego poczucia własnej wartości do słabych wyników w nauce, a także z problemami natury osobistej. Czasami doradca szkolny może skierować ucznia do specjalisty lub psychologa jeżeli według jego oceny uczeń takiej pomocy potrzebuje. Dzięki jego pomocy uczniowie mogą liczyć na pełne wsparcie w płynnym przechodzeniu  ze szkoły średniej na studia lub do innych szkół zawodowych. Doradca szkolny pomoże uczniowi zbadać jego zdolności, zainteresowania i osobowość aby wspólnie opracować realistyczne cele akademickie i zawodowe. Wspierają oni również uczniów w przygotowaniach do egzaminów i różnego rodzaju testów. Główną misją każdego szkolnego doradcy jest wyznaczenie uczniowi idealnie skrojonej ścieżki, która podkreśli jego zalety i będzie odpowiednia dla jego indywidualnych potrzeb. Doradca szkolny będzie często odgrywał dużą rolę we wspieraniu ucznia w podejmowaniu bardzo ważnych decyzji dotyczących jego przyszłości.

 

Jakie są dokładne funkcje doradczy szkolnego?
  • Wspierają uczniów z problemami akademickimi, emocjonalnymi lub społecznymi
  • Pomagają uczniom w pokonaniu ich problemów i opracowaniu celów i planów działania
  • Są mediatorami w sporach pomiędzy nauczycielami a uczniami
  • Pomagają w relacjach między rodzicami a nauczycielami
  • Zapewniają kompleksową pomoc uczniom w pisaniu podań o pracę, o stypendia i na studia
  • Nadzorują programy związane z profilaktyką antynarkotykową i antyalkoholową
  • Jeżeli jest taka potrzeba kierują uczniów do terapeutów i innych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego
  • Pracują w radach i organach akademickich w celu poprawy warunków nauczania

 

Czym różni się szkolny doradca od psychologa lub terapeuty?

Szkolny doradca pracujący w liceum lub szkole zawodowej, uczestniczy w ścieżce edukacyjnej
i zawodowej uczniów. W przypadku szkół podstawowych na ogół pomagają uczniom w rozwijaniu umiejętności społecznych, a także nawyków związanych z nauką. Psycholog szkolny skupia się natomiast w szczególności na zdrowiu psychicznym ucznia. Przeprowadzają oni oceny psychologiczne ucznia, a także opracowują i wdrażają plany interwencji jeśli zaistnieje taka potrzeba. Psychologowie szkolni współpracują również z dyrekcją szkoły w celu opracowania i wprowadzenia w życie polityki edukacyjnej, która wspiera zdrowie psychiczne w szkole. Zarówno psycholodzy jak i doradcy szkolni  ściśle współpracują z rodzicami, administratorami i członkami wydziałów, a ich role coraz częściej się przeplatają.

Jak moje dziecko może zacząć współpracę z doradcą szkolnych?

W naszej szkole Polish American WWW school, wiemy jak ważną rolę dla uczniów spełnia doradca szkolny. Dlatego mamy specjalnie dedykowaną osobę, która stwarza komfortową przestrzeń dla dzieci i nastolatków zapisanych do naszej szkoły. Współpracujemy również z wykwalifikowanymi  psychologami dziecięcymi w sprawach wybiegających poza kompetencje naszego doradcy szkolnego.

Dobry doradca szkolny może mieć trwały wpływ na przyszłość dziecka, dając mu odpowiednią przestrzeń aby poczuło się wspierane i zauważane. Ich umiejętność pozytywnego wpływania na wyniki akademickie oraz budowanie w uczniach odpowiedniej samooceny może być w wielu przypadkach nieocenione.

Jest kluczowa różnica między uczniem, który tylko przebrnął szkołę podstawową i liceum niewielkim wysiłkiem, a uczniem który w tym czasie wydobył z siebie wartościowe pokłady wiedzy i doświadczenia które będą jego ogromnym atutem w przyszłości.

 

 

Skontaktuj się
ul. Jana Gorczyczewskiego 7/1, 60-554 Poznań
Newsletter

    bt_bb_section_top_section_coverage_image