BlogSzkoła międzynarodowa. Czy warto wysłać do niej dziecko?

1 June 2021by kasia_yetiz

Szkoła międzynarodowa to określenie szkoły, w której nauka odbywa się w języku obcym lub w dwóch językach i zazwyczaj opiera się na podstawie programowej innego systemu edukacji. Nierzadko stosuje się w niej także inny system oceniania niż ma to miejsce w standardowych, polskich placówkach. W tym artykule przedstawiamy, co taka szkoła może zaoferować Twojemu dziecku.

Szkoła międzynarodowa a dwujęzyczna

Na wstępie warto wyraźnie zaznaczyć, że te dwa zbliżone do siebie typy szkoły, posiadają pewne różnice. Fundamentalną jest podstawa programowa. W szkole dwujęzycznej jest oparta na systemie edukacji państwa, w którym się znajduje. Tzn., że polska szkoła dwujęzyczna prowadzi wszystkie (lub zdecydowaną większość) zajęcia po polsku i np. angielsku, stosując polską podstawę programową.

W szkole międzynarodowej mamy natomiast do czynienia z nauczaniem według programu innego państwa niż to, w którym znajduje się szkoła. Dlatego np. amerykańska, czy brytyjska szkoła w Polsce może prowadzić zajęcia w oparciu o amerykański lub brytyjski system oświatowy. W naszej szkole stawiamy na różnorodność i mimo że program edukacyjny opieramy na amerykańskim systemie, bardzo dużo bierzemy także z polskiego programu nauczania. Gwarantuje to rzetelną i kompleksową wiedzę ze wszystkich nauczanych obszarów.

Nauka w szkole międzynarodowej — jak to wygląda?

Wszystko zależy tak naprawdę od szkoły i jej sposobu prowadzenia zajęć, jednak można bez trudu znaleźć wspólny mianownik. Lekcje w takiej szkole prowadzone są przede wszystkim w języku obcym — np. angielskim. W szkołach międzynarodowych można spotkać się z mniejszym naciskiem na samo rozwiązywanie testów i sztywne wyniki. Wynika to z nowoczesnego podejścia i nastawienia na naukę krytycznego, samodzielnego myślenia oraz sposobów poszukiwania najlepszych rozwiązań. Nieszablonowość w nauczani wpływa korzystnie na rozwój uczniów i ich chęć do nauki.

Wady i zalety szkół międzynarodowych

Jedną z największych i niepodważalnych zalet uczęszczania do takiej szkoły, jest świetna znajomość języka obcego, zazwyczaj potwierdzona stosownym certyfikatem. Nic nie rozwija umiejętności językowych tak, jak codzienne posługiwanie się danym językiem.

Zróżnicowanie grup pod względem etnicznym i kulturowym sprzyja tolerancji i poszanowaniu odmienności. Pomaga również poszerzać perspektywy uczniów i wychodzić poza ramy własnego środowiska oraz łatwiej odnajdywać się pomiędzy różnymi osobami.

Wysoki poziom nauczania to kolejna zaleta szkół międzynarodowych. W odróżnieniu od placówek publicznych, znacznie szybciej adaptują nowoczesne sposoby nauczania i metodologię sprzyjającą rozwojowi uczniów. Są także bardziej elastyczne i pomagają w zdobywaniu kompetencji przydatnych w dorosłym życiu np. na rynku pracy.

Oferują także szeroki zakres zajęć dodatkowych, które sprzyjają rozwijaniu zainteresowań uczniów. W międzynarodowych szkołach łatwo także o ponadnarodowe zespoły i współprace z osobami z innych krajów, co często jest postrzegane przez samych uczniów jako ogromna wartość.

System oceniania, który nie opiera się wyłącznie na skali liczbowej i jest często mniej stresujący i bardziej zrozumiały dla uczniów. W szkołach publicznych system oceniania jest bardzo wartościujący i nie skupia się na uczniu, a jedynie na efekcie pracy. Szkoły międzynarodowe czerpią z innych systemów edukacyjnych i rzadko stosują sztywne systemy ocen. Pomaga to uczniom w lepszym rozumieniu popełnianych błędów i dalszym doskonaleniu.

Absolwenci szkół międzynarodowych mają większe szanse na rynku pracy, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Dyplom międzynarodowej szkoły pozwala łatwo wyróżnić się pośród innych kandydatów i świadczy o wysokim poziomie wiedzy i kompetencji, a także znajomości językowej.

Ale szkoły międzynarodowe to nie tylko same zalety, są też wady, o których warto powiedzieć. Bez wątpienia można do nich zaliczyć fakt, że są to w dominującej mierze szkoły prywatne. Wiąże się to z ponoszeniem przez rodziców regularnych opłat przez cały okres uczęszczania do takiej szkoły.
Wsparcie rodzica i jego zaangażowanie czasowe w naukę dziecka również jest większe niż w przypadku standardowej szkoły. Ten minus można jednak traktować dwojako, ponieważ większe zaangażowanie ma też korzystne aspekty, jak np. zacieśnianie relacji rodzic – dziecko.

Biorąc pod uwagę powyższe, łatwo zauważyć, że zalety zdecydowanie przewyższają niedogodności związane z wysłaniem dziecka do takiej szkoły. Szerokie perspektywy rozwoju zainteresowań, a także pozyskania kompetencji, które otwierają drzwi do przyszłej kariery zawodowej, to atuty trudne do przecenienia. Warto wziąć je pod rozwagę, przy wyborze szkoły dla swoich dzieci.

Skontaktuj się
ul. Jana Gorczyczewskiego 7/1, 60-554 Poznań
Newsletter

    bt_bb_section_top_section_coverage_image